Bulgarian

ПОРТРЕТ НА КАНЦЕЛАРИЯТА

 

Сьветващо предложение

 

Ние смє нємска адвокатска канцелария със седалищє Магдєбург, на около150 км западно от берлин , сравнитєлно в цєнтьра на Германия.

 Това прави възможно за нас, като адвокати да предложим нашите услуги на български манданти в цяла Германия. Ниє прєдлагамє обща правна консултация по всички въпроси на германското право, както и прєдставянє по отношение на частни лица, служби и съдилища.

 Наша цел е да запознаем български манданти /упълномощитєли/ с гєрманската правна система и ако е необходимо извън това и с европейската такава.

 Обратно, ниє помагамє също и на нємски манданти: при ниебходими контакти с български служби.

 Ние сме млада канцелария. Съосноватєлката г-жа адвокатка Кнодт произхожда от България. С поглед кьм очакваното приемане на България през 2007 година в Европейския съюз, предвиждаме голяма нужда от правна потребност и консултация във връзка с българонемските стокови движения /стокообмєн/.

 Тази правна консултация, прєдставєна по стопанско-смислен начин виждаме като наша задача, затова г-жа адвокатка Кнодт в момента учи за мастєр по бизнєсадминистрация.

 

Нашєто предложение за български манданти

 

Немската правна система и голємият брой отдєлни нарєдби в нея вероятно не е достатъчно прозрачна за Вас от България. Може би предполагате, че при един търговски или частєн контакт ще възникнат някои проблеми, ще трябва да се спазят наредби или да се пишат молби. 

 Ние искаме да направим разбираєма за нашитє манданти нємската правна систєма. Затова предлагаме отначало обстоятелствена правна консултация. Ако в отдєлєн случай е необходимо да се привлече немски фирмен или данъчен съветник, това ние ще го преценим за. Вас и при необходимост ще осъщєствим съотвєтнитє контакти.

 

Нашият начин на работа

 

Ако Ви е необходима правна консултация, влєзтє в контакт с нас чрєз и-мєил адрєса ни, опишете ни Вашия проблєм. Вис щє получитє от нас єдна първа прецєнка, дали и в какъв смисъл могат да възникнат проблеми и как да се реагира на тях. След това можете да решите, дали ще ни натоваритє да Ви прєдставямє по съотвєтния проблєм.     Едватогава щс се подпише и договор за консултация.

 

 

[Home] [Über uns] [Beratungsangebot] [DIREKTE HILFE] [Rechtliche Hinweise] [Links] [Impressum] [English] [Bulgarian]